CAN VUÔNG 10 LÍT – HIỆP THÀNH

Mã số: CV10

Đơn vị :  Cái

Kích thước (+/- 2% mm): 230 x 195 x H 300

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Màu sắc: Trắng sữa

Nhà Sản Xuất: Hiệp Thành 

Để tư vấn và báo giá chi tiết. Gọi đt hay kết bạn zalo 0975 952 167 Thảo Nguyên

.