GHẾ CAO CẤP QUI PHÚC – MÃ LAI

MSP : GML

Đơn vị : Cái

Nguyên Liệu : Sắt, bọc nệm

Qui cách : 1 Cái/Kiện

Nhà sản xuất: Qui Phúc

Để báo giá chi tiết. Gọi điện thoại hay kết bạn zalo 0975 952 167 Thảo Nguyên

.