TỦ ĐAN 5 TẦNG – ĐẠI ĐỒNG TIẾN

450,000

Mã số: T961-5

Đơn vị : Cái

Kích thước: 340 x 420 x 830 mm

Nguyên liệu: PP/ABS

Màu sắc: Dương, Lá

Nhà sản xuất: Đại Đồng Tiến

TỦ ĐAN 5 TẦNG – ĐẠI ĐỒNG TIẾN

450,000

.