CAN TRÒN 25L – HIỆP THÀNH

Mã số: CV5L

Đơn vị :  Cái

Kích thước: 304 x 304 x 470mm

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Màu sắc: Xanh

Nhà Sản Xuất: Hiệp Thành 

Để tư vấn và báo giá chi tiết. Gọi đt hay kết bạn zalo 0975 952 167 Thảo Nguyên

.