-17%

Sản Phẩm công nghiệp

SÓNG NHỰA HỞ 1T5 LONG THÀNH

78,000 65,000
-22%
195,000 152,000
-12%

Sản Phẩm công nghiệp

SÓNG NHỰA BÍT 2T5 – LONG THÀNH

145,000 128,000
-16%
160,000 135,000
-11%
350,000 310,000
-25%
750,000 560,000
-11%
235,000 210,000
-7%

Thùng Đá - Thùng Giữ Lạnh

THÙNG ĐÁ 85 LÍT – HIỆP THÀNH

850,000 790,000