-30%
165,000
-11%
285,000
-9%
1,500,000
-23%
73,000
-11%

Nhựa Công Nghiệp

SÓNG NHỰA BÍT 1T9 – DUY TÂN

98,000
-15%
115,000
-19%

Thùng Đá - Thùng Giữ Lạnh

THÙNG ĐÁ 65L CÓ BÁNH XE

630,000
-16%

Thùng Đá Tròn Có Vòi

BÌNH ĐÁ HIBOX 20L – HIỆP THÀNH

290,000
-31%
450,000
-15%

Nhựa Công Nghiệp

SÓNG HỞ 1T9 LONG THÀNH

75,000
-24%
290,000
-35%

Nhựa Công Nghiệp

SÓNG NHỰA BÍT KPT01-SB

49,000
-13%
1,400,000
-11%
1,200,000
-14%
85,000
-7%
135,000
-11%

Ghế Đẩu Cao

GHẾ CAO OVAL – DUY TÂN

67,000
-8%
295,000
-13%
650,000
-6%
1,550,000
-24%
1,850,000
-11%
1,550,000
-19%
35,000
-9%
86,000
-22%
250,000
-9%
1,500,000
-27%
57,000
-20%

Nhựa Công Nghiệp

SÓNG NHỰA BÍT 1T – DUY TÂN

71,000
-7%

Thùng Đá - Thùng Giữ Lạnh

THÙNG ĐÁ HIỆP THÀNH 85 Lít

790,000
-20%
999,000