Showing 1–12 of 17 results

Thùng Đựng Hóa Chất 2 lớp là sản phẩm nhựa cao cấp, nhựa kỹ thuật cao, nhựa chuyên dụng cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thùng được cấu tạo phù hợp để sử dụng đựng hóa chất, nước, hoặc nuôi trồng thủy hải sản…Phù hợp để sử dụng trồng rau sạch, nuôi cá, đựng nước, trữ hải sản, nuôi tôm giống v.v….

Dung tích đa dạng, kích thước phong phú tạo ra nhiều lựa chọn với khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp. Nguyên liệu chính phẩm

sản phẩm có thể để được ngoài trời độ bền trên 10 năm.

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG NHỰA TRÒN 3000 LÍT – 1 LỚP

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 750 LÍT – 2 LỚP

2,950,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 750 LÍT – 1 LỚP

1,680,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 300 LÍT – 1 LỚP

900,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 500 LÍT – 1 LỚP

1,320,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 50 LÍT – 2 LỚP

580,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 300 LÍT – 2 LỚP

1,490,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 300 LÍT – 1 LỚP

900,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 200 LÍT – 2 LỚP

1,120,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 200 LÍT – 1 LỚP

800,000

Thùng Chử Nhật Dung Tích Lớn

THÙNG CHỮ NHẬT 100 LÍT – 2 LỚP

850,000

Lu Nhưa - Thùng Nhựa

Thùng phuy nhựa 220L – Đai Sắt

950,000
.