GHẾ BÀNH

Đơn vị: Cái

Kích thước: 50 x 34 x 70.5cm

Nguyên liệu: 100% nhựa chính phẩm

Màu sắc: Đỏ, Dương, Dương Đậm, Lá, Đồng, Đô

Nhà sản xuất: Vinh Nam, Duy Tân, Đại Đồng Tiến, …

Để tư vấn và báo giá. Gọi đt hay kết zalo 0975 952 176 Thảo Nguyên

.