KỆ DÉP TRUNG 3 TẦNG

No.173/3

Đơn vị:     Bộ

Kích thước: 48 x 30,5 x 46 cm

Qui cách: 10 Bộ/Kiện

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Đỏ, Kem, Bã đậu

Nhà sản xuất:  Duy Tân

Để tư vấn và báo giá. Gọi đt hay kết bạn zalo 0975 952 167 Thảo Nguyên

.