TỦ TOMI NHỎ 5N-DUY TÂN

88,000

No.219/5

Đơn vị    Cái

Kích thước 15.5 x 19 x 32 cm

Qui cách 4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Lá, Cam, Hồng, Trắng, Vàng

Nhà sản xuất:  DUY TÂN

TỦ TOMI NHỎ 5N-DUY TÂN

88,000

.