Showing all 11 results

155,000
295,000
-18%
79,000 65,000
-21%

Sản Phẩm công nghiệp

THÙNG NHỰA B3-NHỰA HDPE

120,000 95,000

Sản Phẩm công nghiệp

THÙNG NHỰA B4-NHỰA HDPE

-17%

Sản Phẩm công nghiệp

THÙNG NHỰA B7-KHAY BÍT

115,000 95,000
-20%
115,000 92,000
-9%
395,000 360,000
-22%
185,000 145,000
-19%
380,000 308,000
-14%
215,000 185,000
.