SÓNG HỞ 2T5-DUY TÂN

95,000

Mã số: 833

Đơn vị: Cái

Kích thước: 62,6 x 42,4 x 25 cm

Qui cách: 1 Cái/Kiện

Nguyên liệu: HDPE

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

NSX: Duy Tân

SÓNG HỞ 2T5-DUY TÂN

95,000

.