GHẾ NHỰA

Đơn Vị  Cái

Kích thước: 36 x 36 x 45 cm

Nguyên lliệu: PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô

Nhà sản xuất: Duy Tân, Đại Đồng Tến, Vinh Nam,  …

Để tư vấn và báo giá. Gọi đt hay kết bạn zalo 0975 952 167 Thảo Nguyên

.