KHAY CƠM NHƯA NHỎ DUY TÂN

17,000

No.H003

Đơn vị   Cái

Kích thước 29 x 23 x 5 cm

Qui cách 10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Kem, Lá, Trắng

NSX  DUY TÂN

KHAY CƠM NHƯA NHỎ DUY TÂN

17,000

.