GHẾ MINI MẶT LƯỚI DUY TÂN

22,000

No.472

Đơn vị   Cái

Kích thước 24.5 x 24.5 x 15.2 cm

Qui cách 25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá Hồng, Vàng

GHẾ MINI MẶT LƯỚI DUY TÂN

22,000

.